Novosti

9. 5. Skupština Kluba žena Vita-Pharos


28.04.2008

Klub žena 'Vita-Pharos' poziva sve članice Kluba na redovnu Skupštinu Kluba koja će se održati 09. svibnja 2008. godine (petak) u Starome Gradu, u prostorijama Hrvatskog doma, s početkom u 18:30 sati sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, te dva člana verifikacijske komisije
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Izvješće o radu Kluba za protekli period
6. Financijsko izviješće o radu Kluba
7. Prijedlog plana aktivnosti za naredni period
8. Prijedlog financijskog plana
9. Razno

Molimo za obaveznu nazočnost jer će se razgovarati o budućnosti Kluba. Poželjno je povesti i zainteresirane prijateljice, kako bi što veći broj članica bio informiran o aktivnostima i rezultatima iz prve ruke. Za prijevoz ili ako ste spriječeni javite se svojoj koordinatorici.


developed by Nove vibracije