Novosti

Automatsko nadvodnjavanje u parku Vorba


22.04.2008

U siječnju ove godine Povjerenstvo za nabavu, 'Komunalnog Stari Grad' d.o.o., otvorilo je ponude u ograničenom postupku prikupljanja ponuda za nabavu roba - sustava za automatsko navodnjavanje u parku 'Vorba' u Starome Gradu. Od pet ponuditelja, stručno povjerenstvo u sastavu od tri člana, prihvatilo je ponudu ponuditelja 'Agrorad' p.t.o.. iz Trogira na iznos od 197.000,00 kn kao najpovoljniju ponudu. Za to su u proračunu Grada Staroga Grada osigurana sredstva. Slijedi izvođenje radova na postavi sustava za navodnjavanje u parku Vorba.

developed by Nove vibracije