Novosti

Javni poziv Ministarstva turizma RH


28.04.2008

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske objavilo je Javni poziv za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja unapređenja izrade i plasmana suvenira 'IZVORNI SUVENIR'. Pozivaju se zainteresirani nositelji projekata: pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, fizičke osobe koje imaju odobrenje za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja), da za dodjelu bespovratnik sredstava državne potpore predlože/kandidiraju projekte kojima se ostvaruju ciljevi ovog programa:

- poticanje izrade, afirmacije i promoviranja izvornih suvenira kroz oživljavanje tradicijskih i umjetničkih obrta i domaće proizvodnje.

Sredstva državne potpore dodjeljuju se za sufinanciranje odabranih projekata/programa sa iznosom pojedinačne potpore do 100.000 kn. Dodijeljena sredstva mogu se koristiti isključivo za aktivnost realizacije predloženog objekta, i to za: uređenje proizvodnih i prodajnih prostora, nabavku strojeva i alata, opremanje suvenira za plasman na tržište (prikladna ambalaža, promotivni materijal), organizaciju sajmova i prodajnih izložbi, ulaganje u stručni dizajn i redizajn. Zahtjev za dodjelu sredstava državne potpore podnosi se na propisanom obrascu - IS/08. Cjelovit tekst Programa, obrasci Zahtjeva IS/08 i Izjave sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se na www.mint.hr . Rok za podnošenje zahtjeva je do 10. svibnja 2008. godine.

Zahtjevi se dostavljaju na adresu:

Ministarstvo turizma

Uprava za posebne oblike turizma i turizam na kontinentu

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

u zatvorenim omotnicama s oznakom: 'ne otvarj - javni poziv - Izvorni suvenir' i adresom predlagatelja projekta. Zahtjevi s nepotpunim podatcima i nepotpunom dokumentacijom, te oni koji se ne dostave u roku neće se razmatrati.

developed by Nove vibracije