Zanimljivosti

Trim s rodnim listom


31.01.2008

Trim (bunja, kažun) specifična je kamena građevina naših kraških polja građena u tehnici suhozida. Obično je okruglog oblika sa stožastim ili stepenastim vrhom. Trimi su služili za smještaj poljoprivrednog alata i kao zaklon od nevremena. Trim na fotografiji nalazi se na predjelu zv. Duge njive na sjevernoj strani otoka Hvara,istočno do naselja Rudine i ima svoj rodni list. Naime, na kamenom pragu nad ulaznim vratima uklesna je, uz inicijale vlasnika (ili graditelja), godina 1895.
developed by Nove vibracije