Važni telefonski brojevi


 

Gradska Uprava Grada Starog Grada
City Hall:
Novo riva 3, 21460 Stari Grad

 1. Jedinstveni upravni odjel: -prijemni ured: Katarina Bogdanić, Referent za uredsko poslovanje tel: 021/ 765-520, 765-022, tajnica@stari-grad.hr
 2. Jedinstveni upravni odjel: tajništvo: Mladen Plančić, tajnik, dipl. iur. 021/766-322,tajnik@stari-grad.hr
 3. Jedinstveni upravni odjel: komunalni redar: Leo Tadić komunalni-redar@stari-grad.hr mob. 091 1765 022
 4. Jedinstveni upravni odjel-računovodstvo: Sanja Vuković, računovodstveni referent 021/ 766-320 knjigovodstvo@stari-grad.hr
 5. Jedinstveni upravni odjel-računovodstvo: Vinko Petrić, administrativni referent 021/766-320 proracun@stari-grad.hr
 6. Jedinstveni upravni odjel: Sanja Vuković, v.d. pročelnice, 021/766-320 financije@stari-grad.hr
 7. Jedinstveni upravni odjel: Ivo Šimunović, referent za gopodarstvo zaštitu i energetsku učinkovitost administrator@stari-grad.hr  mob. 091 1766321, tel. 021/717-819
 8. Jedinstveni upravni odjel: Mihaela Petrić, dipl. iur. viši stručni suradnik za imovinskopravne poslove i društvene djelatnosti pravnik@stari-grad.hr, tel. 021/766-322.
   
 9. Fax Grada Starog Grada: 021/717-818

Gradska knjižnica i čitaonica Stari Grad
Novo riva 2 • 21460 Stari Grad

Pon, Sri, Pet: 9:00 - 13:00 • Uto, Čet: 17:00 - 20:00 

Osnovna škola Petra Hektorovića Stari Grad; Obala Zrinskih i Frankopana bb (765-069,717-813 Ivan Jurkić os-stari-grad-001@skole.htnet.hr)

Općinski sud u Starom Gradu:

tel: (+385 21) 778-284
fax: (+385 21) 778-282

 

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Split, Ispostava Stari Grad: Tel: (021) 765 756, 717 806, 717 808 
Fax: (021) 717 806

Katastarska izmjera: 021/765-342


Komunalno Stari Grad d.o.o.: Trg Ploča 7, 21 460 Stari Grad,  021/765-299, 765-527 (direktor), 765-528, e-mail: komunalno.stari.grad@gmail.com
www.komunalno-stari-grad.hr


Javnobilježnički ured Jadranke Plenković Stari Grad: Kod sv. Roka b.b. 021/765-547, fax: 717-764


Turistička zajednica grada Starog Grada /Stari Grad Tourist Board: tel:021/765-763, 021/766-231, fax: 021/718-333, tzg-stari-grad@st.t-com.hr

 

Dječji vrtić Sardelice, Stari Grad, tel:021/765-118, fax. 717 088, email: djecji.vrtic.sardelice@st.t-com.hr djecji.vrtic.sardelice@st.t-com.hr

 

 


Turističke agencije:

 

 

Hvar Unlimited, vlasnik: Sanja Dužević info@hvar-unlimited.com

www.hvar-unlimited.com


HVAR TOURISTIK d.o.o., e-mail info@hvar-touristik.com,  web stranica www.hvar-touristik.com & kontakt mobitel 00385 91 1717 580.
 

 

Hoteli Helios d.d. u stečaju Stari Grad: 021/765-555 (centrala)

Hitna služba / u Jelsi  021/765-122

Ambulanta/Doctor¨s Surgery:

Dr. Medić 021/765-373
Dr. Planjar 021/766-200

Zubar/Dentist:

Vesna Tadić, Kralja Zvonimira 40, 021/765-090
Marina Vajagić, Ob. hrv. branitelja, 021/640-072

Apoteka / Pharmacy:

Ljekarna Toverić, Ob. hrv. branitelja, 021/ 765-061
Biljna ljekarna Mirta, ul. Marina Šabića b.b. 021/765-912

Policija / Police station:  021/741-100, 192 (Hvar)
Vatrogasi / Fire station: 021/765-126, 193

DUZS (Državna uprava za zaštitu i spašavanje)  - 112


Lučka kapetanija / Harbourmaster's Office: Novo riva, 021/765-060
Pošta / Post Office: Trg Tvrdalj, 021/406-805

 


HEP - Elektrodalmacija, Pogon Stari Grad:

Ured Pogona Hvar: tel. 021/762-350, fax. 021/762-360

Služba prodaje i reklamacije: 021/762-356, 762-357 i 762-358

Dežurni Pogon Hvar (prijava kvara): tel. 021/765-015

EES i priključci: tel. 021/762-354


Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa: 021/778-260 (centrala)


Internet club CIMA: Novo riva, 021/717-242

Jadrolinija Rijeka Ispostava Stari Grad: 021/765-048

Autobusna stanica / Bus station: Put križa b.b.
Čazmatrans d.o.o.: 021/765-904, 765-911 (direktor)

Veterinarska ambulanta Lota / Veterinary Clinic Lota: Put Rudine 021/244-337

Faros Maraton

Hrvatski savez daljinskog plivanja
Croatian Long Swimming Association: Ul. Petra Scutteri, 021/765-167

 

Župni ured sv. Stjepana, tel. o21/765-202

Župa sv. Stjepana I. pape i mučenika Stari Grad: 021/766 099

 

Crkva sv.  Petra mučenika (Dominikanski samostan): 021/765-442

 

Župna crkva sv. Duha u Vrbanju: 021/768 - 022

 

TAXI DJELATNOST NA PODRUČJU GRADA STAROGA GRADA 

 

 

TAXI JURICA 00385(0)98 744 700

TAXI ROBERT 00385(0)91 518 8112

TAXI TONČI 00385(0)91 531 6776

TAXI NIKOLA 00385(0)91 512 9322

TAXI RINO 00385(0)91 529 1414

TAXI MLADEN 00385 (0)99 77 82858

 


 

 

developed by Nove vibracije