Javna nabava


POSTUPCI JAVNE NABAVE u 2018. godini

 

ZAPOČET JE POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE: UREĐENJA POLJSKIH PUTEVA NA PODRUČJU GRADA STAROGA GRADA ZA 2018. GODINU.

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE DONESENA JE 03. 05. 2018.  POZIV ZA DOSTAVU PONUDA UPUĆEN JE 04. 05. 2018. NA ADRESU TRIJU GOSPODARSKIH SUBJEKATA.

 

 

 

___________________________________________________________________________                                                                                             

   POSTUPCI JAVNE NABAVE u 2017. godini

 

  

                                                                                                                   

ZAVRŠEN JE POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE  S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA: IZRADA POMORSKO-URBANISTIČKOG KONCEPTA RAZVOJA I BUDUĆEG UREĐENJA OBALNOG POJASA STAROGA GRADA.

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE DONESENA JE 28. 03. 2017.  POZIV ZA DOSTAVU PONUDA UPUĆEN JE 28. 03. 2017. NA ADRESU TRIJU GOSPODARSKIH SUBJEKATA.

ODLUKA O ODABIRU DONESENA JE 18. 04. 2017. I ZAJEDNO ZA ZAPISNIKOM O PREGLEDU I OCJENI PONUDA 20. 04. 2017. UPUĆENA POŠTOM PREPORUČENO (AR) SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (PONUDITELJIMA) KOJI SU SUDJELOVALI U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE.

UGOVOR S ODABRANIM PONUDITELJEM SKLOPLJEN JE DANA 21. 04. 2017.

 

 Evidencijski broj nabave: JN/01/2017 

 

 

 

 

ZAVRŠEN  JE POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE  S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA: IZVOĐENJE ASFALTERSKIH RADOVA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU GRADA STAROGA GRADA.

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE DONESENA JE 29. STUDENOG  2017.  

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA UPUĆEN JE 29. STUDENOG 2017. NA ADRESU TRIJU GOSPODARSKIH SUBJEKATA.

 ODLUKA O ODABIRU DONESENA JE 4. 12. 2017. I ZAJEDNO ZA ZAPISNIKOM O PREGLEDU I OCJENI PONUDA 5. 12. 2017. UPUĆENA POŠTOM PREPORUČENO (AR) SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (PONUDITELJIMA) KOJI SU SUDJELOVALI U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE.

UGOVOR S ODABRANIM PONUDITELJEM SKLOPLJEN JE DANA 7. 12. 2017.

 Evidencijski broj nabave: JN/02/2017 

 

 

 

Postupci javne nabave u 2015. godini

_______________________________________________________________________

PONIŠTEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O USTUPANJU RADOVA - ADAPTACIJA I PRENAMJENA PRIZEMNE GRAĐEVINE U SKLOPU ZIMSKOG KINA U STAROME GRADU

ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE OBJAVLJENA JE NA OVOJ web STRANICI NA LINKU "JAVNA NABAVA".

 

Evidencijski broj nabave: EBN 1-2015

________________________________________________________________________

 PONIŠTEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O USTUPANJU RADOVA - ADAPTACIJA I PRENAMJENA PRIZEMNE GRAĐEVINE U SKLOPU ZIMSKOG KINA U STAROME GRADU

ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE OBJAVLJENA JE NA OVOJ web STRANICI NA LINKU "JAVNA NABAVA".

 

 

Evidencijski broj nabave: EBN 2-2015.

________________________________________________________________________

 PONIŠTEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O USTUPANJU RADOVA - ADAPTACIJA I PRENAMJENA PRIZEMNE GRAĐEVINE U SKLOPU ZIMSKOG KINA U STAROME GRADU. 

ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE OBJAVLJENA JE NA OVOJ web STRANICI NA LINKU "JAVNA NABAVA".

 Evidencijski broj nabave: EBN 3-2015

 

________________________________________________________________________

 ZAVRŠEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O NABAVCI ROBE - MEDICINSKA OPREMA ZA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE STARI GRAD.

POZIV NA NADMETANJE I DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE POSLANI SU NA OBJAVLJIVANJE 15. 05. 2015. BROJ OBJAVE:  2015/S 002 0020187. OBJAVLJENO, na E-oglasniku javne nabave "Narodnih novina - On-line-popis objava, 18.05. 2015.  POZIV ZA NADMETANJE I DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE  U CIJELOSTI SU DOSTUPNI NA INTERNETSKOJ STRANICI www.nn.hr.

 Faza postupka: POSTUPAK ZAVRŠEN. Odluka o odabiru postala izvršna danom dostave Zaključka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave o odbacivanju žalbe, KLASA: UP/II-034-02/15-01/566, URBROJ: 354-01/15-7 od 11. 08. 2015. godine. Dan dostave: 20. 08. 2015. godine. Ugovor o isporuci medicinske opreme sklopljen dana 14. 09. 2015. Obavijest o sklopljenom ugovoru, sukladno čl. 60. st. 1. Zakona o javnoj nabavi objavljena  u EOJN pod br. 2015/S 003-0033704 i dostupna na www.nn.hr   

 Evidencijski broj nabave: MV 1-15

_______________________________________________________________________________

ZAVRŠEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O NABAVI USLUGA - IZRADA web STRANICE TE MEDIJSKO OGLAŠAVANJE OBLJETNICE 2400 GODINA FAROSA. 

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE I POZIV ZA DOSTAVU PONUDA UPUĆEN JE 29. 09. 2015. NA ADRESU TRIJU GOSPODARSKIH SUBJEKATA I ISTODOBNO, (S PRILOZIMA) OBJAVLJEN NA OVOJ WEB STRANICI NA LINKU "JAVNA NABAVA".

ODLUKA O ODABIRU DONESENA JE 20. 10. 2015. I ZAJEDNO ZA ZAPISNIKOM O PREGLEDU I OCJENI PONUDA UPUĆENA POŠTOM PREPORUČENO (AR) SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (PONUDITELJIMA) KOJI SU SUDJELOVALI U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE.

ODLUKA JE OBJAVLJENA NA INTERNETSKIM STRANICAMA GRADA STAROGA GRADA NA OVOME LINKU. OBJAVOM ODLUKE STJEČU SE UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ODABRANIM PONUDITELJEM.

 

  Evidencijski broj nabave: EBN 4-2015

_________________________________________________________________

 ZAVRŠEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O NABAVI ROBE: SITNA OPREMA I INVENTAR ZA KUHINJU I RESTORAN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U STAROME GRADU. 

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE I POZIV ZA DOSTAVU PONUDA UPUĆEN JE 16. 10. 2015. NA ADRESU TRIJU GOSPODARSKIH SUBJEKATA I ISTODOBNO, (S PRILOZIMA) OBJAVLJEN NA OVOJ WEB STRANICI NA LINKU "JAVNA NABAVA".

ODLUKA O ODABIRU DONESENA JE 6. 11. 2015.   I ZAJEDNO ZA ZAPISNIKOM O PREGLEDU I OCJENI PONUDA UPUĆENA POŠTOM PREPORUČENO (AR) SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (PONUDITELJIMA) KOJI SU SUDJELOVALI U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE.

ODLUKA JE OBJAVLJENA NA INTERNETSKIM STRANICAMA GRADA STAROGA GRADA NA OVOME LINKU, 9. 11. 2015. OBJAVOM ODLUKE STEKLI SU SE UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ODABRANIM PONUDITELJEM.

 UGOVOR S ODABRANIM PONUDITELJEM SKLOPLJEN 20. 11. 2015.

 

Evidencijski broj nabave: EBN 5-2015

_________________________________________________________________

 ZAVRŠEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O NABAVI ROBE: ZAVJESE, KARNIŠE I ROLOI  ZA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U STAROME GRADU.

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE I POZIV ZA DOSTAVU PONUDA UPUĆEN JE 16. 10. 2015. NA ADRESU TRIJU GOSPODARSKIH SUBJEKATA I ISTODOBNO, (S PRILOZIMA) OBJAVLJEN NA OVOJ WEB STRANICI NA LINKU "JAVNA NABAVA".

ODLUKA O ODABIRU DONESENA JE 6. 11. 2015.   I ZAJEDNO ZA ZAPISNIKOM O PREGLEDU I OCJENI PONUDA UPUĆENA POŠTOM PREPORUČENO (AR) SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (PONUDITELJIMA) KOJI SU SUDJELOVALI U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE.

ODLUKA JE OBJAVLJENA NA INTERNETSKIM STRANICAMA GRADA STAROGA GRADA NA OVOME LINKU, 9. 11. 2015. OBJAVOM ODLUKE STEKLI SUSE UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ODABRANIM PONUDITELJEM.

 UGOVOR S ODABRANIM PONUDITELJEM SKLOPLJEN, 20. 11. 2015.

 

 Evidencijski broj nabave: EBN 6-2015

 

 

_________________________________________________________________

ZAVRŠEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O NABAVI ROBE: DEKE, POPLUNI, POSTELJNO RUBLJE I OPREMA IZ STOLNOG I FROTIR PROGRAMA ZA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U STAROME GRADU.

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE I POZIV ZA DOSTAVU PONUDA UPUĆEN JE 16. 10. 2015. NA ADRESU TRIJU GOSPODARSKIH SUBJEKATA I ISTODOBNO, (S PRILOZIMA) OBJAVLJEN NA OVOJ WEB STRANICI NA LINKU "JAVNA NABAVA".

ODLUKA O ODABIRU DONESENA JE 6. 11. 2015. I ZAJEDNO ZA ZAPISNIKOM O PREGLEDU I OCJENI PONUDA UPUĆENA POŠTOM PREPORUČENO (AR) SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (PONUDITELJIMA) KOJI SU SUDJELOVALI U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE.

ODLUKA JE OBJAVLJENA NA INTERNETSKIM STRANICAMA GRADA STAROGA GRADA NA OVOME LINKU, 9. 11. 2015. OBJAVOM ODLUKE STEKLI SUSE UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ODABRANIM PONUDITELJEM.

 ODLUKA O ODABIRU OD 6. 11. 2015. PONIŠTENA , TE NAKON PONOVNOG RANGIRANJA PONUDA 1. 12. 2015. DONESENA NOVA ODLUKA O ODABIRU.         

ODLUKA JE OBJAVLJENA NA INTERNETSKIM STRANICAMA GRADA STAROGA GRADA NA OVOME LINKU, 2. 12. 2015. OBJAVOM ODLUKE STEKLI SUSE UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA SA NOVOODABRANIM PONUDITELJEM.

 

 Evidencijski broj nabave: EBN 7-2015 

 

_________________________________________________________________

ZAVRŠEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O NABAVI ROBE: DIO OPREME ZA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U STAROME GRADU. ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE I POZIV ZA DOSTAVU PONUDA UPUĆEN JE 16. 10. 2015. NA ADRESU TRIJU GOSPODARSKIH SUBJEKATA I ISTODOBNO, (S PRILOZIMA) OBJAVLJEN NA OVOJ WEB STRANICI NA LINKU "JAVNA NABAVA".

ODLUKA O ODABIRU DONESENA JE 6. 11. 2015. I ZAJEDNO ZA ZAPISNIKOM O PREGLEDU I OCJENI PONUDA UPUĆENA POŠTOM PREPORUČENO (AR) SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (PONUDITELJIMA) KOJI SU SUDJELOVALI U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE.

ODLUKA JE 9. 11. 2015. OBJAVLJENA NA INTERNETSKIM STRANICAMA GRADA STAROGA GRADA NA OVOME LINKU.  

ZAKLJUČAK O ISPRAVKU ODLUKE UPUĆEN JE 9. 11. 2015. POŠTOM PREPORUČENO SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (PONUDITELJIMA) KOJI SU SUDJELOVALI U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE (AR).

ZAKLJUČAK JE  OBJAVLJEN NA INTERNETSKIM STRANICAMA GRADA STAROGA GRADA NA OVOME LINKU, 9. 11. 2015.

 OBJAVOM ODLUKE O ODABIRU  I ZAKLJUČKA O ISPRAVKU ODLUKE O ODABIRU STEKLI SUSE UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ODABRANIM PONUDITELJEM.

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA OD 6. 11. 2015. ZAJEDNO S ZAKLJUČKOM O ISPRAVKU ODLUKE OD  9. 11. 2015. PONIŠTENA JE DANA 20. 11. 2015.

DANA 20. 11. 2015. DONESENA JE NOVA ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA.

ODLUKA O PONIŠTENJU I NOVA ODLUKA O ODABIRU OBJAVLJENE SU NA OVOJ WEB STRANICI DANA 23. 11. 2015. ČIME SU SE STEKLI UVJETI ZA  SKLAPANJE UGOVORA SA NOVOODABRANIM PONUDITELJEM (DRUGORANGIRANI PONUDITELJ).

UGOVOR S ODABRANIM PONUDITELJEM SKLOPLJEN, 23. 11. 2015.

 

Evidencijski broj nabave: EBN 8-2015


_________________________________________________________________

ZAVRŠEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O NABAVI RADOVA:  ODRŽAVANJE FASADE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U STAROME GRADU.

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE I POZIV ZA DOSTAVU PONUDA UPUĆEN JE 16. 10. 2015. NA ADRESU TRIJU GOSPODARSKIH SUBJEKATA I ISTODOBNO, (S PRILOZIMA) OBJAVLJEN NA OVOJ WEB STRANICI NA LINKU "JAVNA NABAVA".

ODLUKA O ODABIRU DONESENA JE 6. 11. 2015.   I ZAJEDNO ZA ZAPISNIKOM O PREGLEDU I OCJENI PONUDA UPUĆENA POŠTOM PREPORUČENO (AR) SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (PONUDITELJIMA) KOJI SU SUDJELOVALI U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE.

ODLUKA JE OBJAVLJENA NA INTERNETSKIM STRANICAMA GRADA STAROGA GRADA NA OVOME LINKU, 9. 11. 2015. OBJAVOM ODLUKE STEKLI SUSE UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ODABRANIM PONUDITELJEM.

 UGOVOR SA ODABRANIM PONUDITELJEM SKLOPLJEN 25. 11. 2015.

 

Evidencijski broj nabave: EBN 9-2015


________________________________

ZAVRŠEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA NA UREĐENJU TRGA TVRDALJ PETRA HEKTOROVIĆA U STAROME GRADU. POZIV NA NADMETANJE I DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE OBJAVLJENI SU NA ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE, BROJ OBJAVE: 2015/S 002-0033591, 22. 10. 2015. GODINE. POZIV ZA NADMETANJE I DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U CIJELOSTI SU DOSTUPNI NA INTERNETSKOJ STRANICI www.nn.hr.

Faza postupka: POSTUPAK ZAVRŠEN. Odluka o odabiru postala izvršna istekom roka mirovanja. Ugovor o građenju sklopljen dana 3. 12. 2015. Obavijest o sklopljenom ugovoru, sukladno čl. 60. st. 1. Zakona o javnoj nabavi objavljena je u EOJN  9. 12. 2015. pod br. 2015/S - 0037852 i dostupna je na www.nn.hr

 

Evidencijski broj nabave: MV 2-15                                                                                                                                                                                                                                               ________________________________________

ZAVRŠEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O NABAVI ROBE:  OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM GRADA STAROGA GRADA ZA 2016. ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE I POZIV ZA DOSTAVU PONUDA UPUĆEN JE 12. 11. 2015. NA ADRESU TRIJU GOSPODARSKIH SUBJEKATA I ISTODOBNO, (S PRILOZIMA) OBJAVLJEN NA OVOJ WEB STRANICI NA LINKU "JAVNA NABAVA".

ODLUKA O ODABIRU DONESENA JE 1. 12. 2015. I ZAJEDNO ZA ZAPISNIKOM O PREGLEDU I OCJENI PONUDA UPUĆENA POŠTOM PREPORUČENO (AR) SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (PONUDITELJIMA) KOJI SU SUDJELOVALI U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE.

ODLUKA JE OBJAVLJENA NA INTERNETSKIM STRANICAMA GRADA STAROGA GRADA NA OVOME LINKU, 1. 12. 2015. OBJAVOM ODLUKE STEKLI SU SE UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ODABRANIM PONUDITELJEM.

 

 

Evidencijski broj nabave: EBN 10-2015

 

__________________________________________________________________

 

POSTUPCI JAVNE NABAVE u 2016. godini 

 

ZAVRŠEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI: USTUPANJE RADOVA NA IZGRADNJI SANITARNOG ČVORA ZA NAUTIČARE - LJETNO KINO U STAROME GRADU.  POZIV ZA NADMETANJE POSLAN JE NA OBJAVU U eOJN, 27. 01. 2015.pod br. 2016/S  002-0001578, a objavljen je 28. 01. 2016.  

 

Faza postupka: POSTUPAK ZAVRŠEN. Odluka o odabiru postala izvršna istekom roka mirovanja. Ugovor o građenju sklopljen dana 16. 03. 2016.  Obavijest o sklopljenom ugovoru, sukladno čl. 60. st. 1. Zakona o javnoj nabavi objavljena u EOJN pod br. 2016/S 003-0006399 i dostupna je na javascript:void(0);/*1459923645981*/

 

Evidencijski broj nabave: MV 1-16

___________________________________ 

 

ZAVRŠEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA:  IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU DIJELA NERAZVRSTANE CESTE NA PREDJELU PRIKO U STAROME GRADU: OD ZAVRŠETKA OBALE dr.FRANJE TUĐMANA DO ZAVRŠETKA LUČKOG PODRUČJA NA OBALI HRVATSKIH BRANITELJA.

 

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE  OBJAVLJENA JE NA OVOJ WEB STRANICI NA LINKU "JAVNA NABAVA" 19. 07. 2016. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA UPUĆEN JE 19. 07. 2016. NA ADRESU TRIJU GOSPODARSKIH SUBJEKATA I ISTODOBNO, (S PRILOZIMA) OBJAVLJEN NA OVOJ WEB STRANICI NA LINKU "JAVNA NABAVA". 

 

ODLUKA O ODABIRU DONESENA JE 28. 07. 2016. I ZAJEDNO ZA ZAPISNIKOM O PREGLEDU I OCJENI PONUDA UPUĆENA POŠTOM PREPORUČENO (AR) SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (PONUDITELJIMA) KOJI SU SUDJELOVALI U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE.

 

 

ODLUKA JE OBJAVLJENA NA INTERNETSKIM STRANICAMA GRADA STAROGA GRADA NA OVOME LINKU, 29. 07. 2016. OBJAVOM ODLUKE STEKLI SUSE UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ODABRANIM PONUDITELJEM.

 

Evidencijski broj nabave: EBN 1-2016

 

___________________________________

 

ZAVRŠEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O NABAVI ROBE:  NABAVA KOMUNALNE OPREME, KLUPE, KOŠEVI I ZAŠTITE ZA KONTEJNERE.

 

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE OBJAVLJENA JE NA OVOJ EWB STRANICI NA LINKU "JAVNA NABAVA". POZIV ZA DOSTAVU PONUDA UPUĆEN JE 17. 10. 2016. NA ADRESU TRIJU GOSPODARSKIH SUBJEKATA I ISTODOBNO OBJAVLJEN NA OVOJ WEB STRANICI, NA LINKU "JAVNA NABAVA".

 

ODLUKA O ODABIRU DONESENA JE 28. 10. 2016. I ZAJEDNO ZA ZAPISNIKOM O PREGLEDU I OCJENI PONUDA UPUĆENA POŠTOM PREPORUČENO (AR) SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (PONUDITELJIMA) KOJI SU SUDJELOVALI U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE.

ODLUKA JE OBJAVLJENA NA INTERNETSKIM STRANICAMA GRADA STAROGA GRADA NA OVOME LINKU, 28. 10. 2016. OBJAVOM ODLUKE STEKLISUSE UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ODABRANIM PONUDITELJEM.

 

Evidencijski broj nabave: EBN 2-2016

 

___________________________________

 

ZAVRŠEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O USTUPANJU RADOVA:  ASFALTERSKI RADOVI U PODUZETNIČKOJ ZONI U STAROME GRADU.

 

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE OBJAVLJENA JE NA OVOJ WEB STRANICI NA LINKU "JAVNA NABAVA". POZIV ZA DOSTAVU PONUDA UPUĆEN JE 28. 10. 2016. NA ADRESU TRIJU GOSPODARSKIH SUBJEKATA I ISTODOBNO OBJAVLJEN NA OVOJ WEB STRANICI, NA LINKU "JAVNA NABAVA".

 

ODLUKA O ODABIRU DONESENA JE 8. 11. 2016. I ZAJEDNO ZA ZAPISNIKOM O PREGLEDU I OCJENI PONUDA 9. 11. 2016. UPUĆENA POŠTOM PREPORUČENO (AR) SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (PONUDITELJIMA) KOJI SU SUDJELOVALI U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE.

ODLUKA JE OBJAVLJENA NA INTERNETSKIM STRANICAMA GRADA STAROGA GRADA NA OVOME LINKU, 9. 11. 2016. OBJAVOM ODLUKE STEKLI SUSE UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ODABRANIM PONUDITELJEM.

 

Evidencijski broj nabave: EBN 3-2016

 

__________________________________ 

 

ZAVRŠEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O NABAVI ROBE:  NABAVA RASVJETNIH STUPOVA ZA NAUTIČKU LUKU STARI GRAD.

 

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE OBJAVLJENA JE NA OVOJ WEB STRANICI NA LINKU "JAVNA NABAVA". POZIV ZA DOSTAVU PONUDA UPUĆEN JE 24. 11. 2016. NA ADRESU TRIJU GOSPODARSKIH SUBJEKATA I ISTODOBNO OBJAVLJEN NA OVOJ WEB STRANICI, NA LINKU "JAVNA NABAVA".

ODLUKA O ODABIRU DONESENA JE 5. 12. 2016. I ZAJEDNO ZA ZAPISNIKOM O PREGLEDU I OCJENI PONUDA 5. 12. 2016. UPUĆENA POŠTOM PREPORUČENO (AR) SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (PONUDITELJIMA) KOJI SU SUDJELOVALI U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE.

 

ODLUKA JE OBJAVLJENA NA INTERNETSKIM STRANICAMA GRADA STAROGA GRADA NA OVOME LINKU, 5. 12. 2016. OBJAVOM ODLUKE STEKLI SUSE UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ODABRANIM PONUDITELJEM.

 

 Evidencijski broj nabave: EBN 4-2016

 

 ________________________________

 

ZAVRŠEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O NABAVI ROBE:  OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM GRADA STAROGA GRADA ZA 2017. GODINU.                                                                                                                                                             

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE OBJAVLJENA JE NA OVOJ WEB STRANICI NA LINKU "JAVNA NABAVA". POZIV ZA DOSTAVU PONUDA UPUĆEN JE 2. 12. 2016. NA ADRESU TRIJU GOSPODARSKIH SUBJEKATA I ISTODOBNO OBJAVLJEN NA OVOJ WEB STRANICI, NA LINKU "JAVNA NABAVA".  

 

ODLUKA O ODABIRU DONESENA JE 19. 12. 2016. I ZAJEDNO ZA ZAPISNIKOM O PREGLEDU I OCJENI PONUDA 20. 12. 2016. UPUĆENA POŠTOM PREPORUČENO (AR) SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (PONUDITELJIMA) KOJI SU SUDJELOVALI U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE.

 

ODLUKA JE OBJAVLJENA NA INTERNETSKIM STRANICAMA GRADA STAROGA GRADA NA OVOME LINKU, 20. 12. 2016. OBJAVOM ODLUKE STEKLI SUSE UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ODABRANIM PONUDITELJEM.

 

 Evidencijski broj nabave: EBN 5-2016

 

 _______________________________  

 

ZAVRŠEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O USTUPANJU RADOVA: IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI ZAMJENSKOG PLAŽNOG OBJEKTA "BONJ" NA GRADSKOM KUPALIŠTU U STAROME GRADU.

 

POZIV ZA NADMETANJE SA DOKUMENTACIJOM ZA NADMETANJE I PROPADAJUĆIM TROŠKOVNICIMA POSLAN JE NA OBJAVU U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE "NARODNIH NOVINA", DANA 9. 12. 2016. GODINE (DALJE: EOJN). POZIV JE OBJAVLJEN I DOSTUPAN NA EOJN, javascript:void(0);/*1481304177584*/ POD BR. 2016/S 002-0027675. OD 12. 12. 2016. 

20. 01. 2017. U 11,00 SATI ISTEKAO ROK ZA DOSTAVU PONUDA. JAVNO OTVARANJE PONUDA OBAVLJENO 20. 01. 2017. S POČETKOM U 11,00 SATI. ODLUKA O ODABIRU DONESENA JE 28. 02. 2017. GODINE. 

 


ODLUKA JE OBJAVLJENA NA INTERNETSKIM STRANICAMA GRADA STAROGA GRADA NA OVOME LINKU, 1. 03. 2017. SLIJEDOM ČLANKA 99. STAVKA 1. U SVEZI SA ČLANKOM 98. STAVKOM 2. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI, OVA ODLUKA POSTAJE IZVRŠNA DANOM DOSTAVE PONUDITELJU.UGOVOR O GRAĐENJU SKLOPLJEN DANA 10.03. 2017. OBAVIJEST O SKLOPLJENOM UGOVORU OBJAVLJENA JE NA EOJN U ZAKONOM PROPISANOM ROKU, 22. 03. 2017. GODINE POD BR. 2017/S 003-0005134 I DOSTUPNA JE NA javascript:void(0);/*1490273498903*/

 

Evidencijski broj nabave MV 2-16

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 


POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA IZ ČLANKA 80.  ZAKONA O JAVNOJ NABAVI S KOJIMA GRAD STARI GRAD NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

  Temeljem obveza iz članka 80. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("NN", broj 120/16 -dalje u tekstu: ZJN) obavještavaju se gospodarski subjekti da:

 

 

- gradonačelnik Grada Staroga Grada kao predstavnik naručitelja - čelnik tijela naručitelja, s njom povezane osobe predstavnika naručitelja,

 

- ovlašteni predstavnici naručitelja  u pojedinom postupku javne nabave 

 

-druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje naručitelja u pojedinom postupku javne nabave,

 

ne obavljaju upravljačke poslove  niti su vlasnici poslovnog udjela, dionica ili drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%,

 

stoga

  

 ne postoje gospodarski subjekati s kojima Grad Stari Grad kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbe članka 76 stavka 1.  i 2.. i članka 77. Zakona o javnoj nabavi ("NN", broj 120/16)

 

_________________________________________________________________

 

 


 


_________________________________________________________________

 

 

 

 

Sadržaj:
developed by Nove vibracije