Gradska uprava

Jedinstveni upravni odjel


 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA STAROGA GRADA

 

 

 

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
Mihaela Petrić, dipl.iur - v.d. pročelnika

 

Tel. 021/766-322

Mob. 091/1765-029

pravnik@stari-grad.hr

 

 

Odsjek za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

Marianda Vranković Moškatelo, mag.oec.

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti i razvojne projekte

tel: 021/766-322

projekti@stari-grad.hr


Odsjek za računovodstvo, proračun i financije

Sanja Vuković

Viša referentica za računovodstvo i financije 

Tel. 021/766-320
Mob. 091/1765-520

knjigovodstvo@stari-grad.hr

 

Odsjek za računovodstvo, proračun i financije

Petra Moskatelo

Viši referent za računovodstvene poslove

 racunovodstvo@stari-grad.hr

Tel. 021/766-320

 

Odsjek za prostorno planiranje i uređenje, zaštitu okoliša, komunalne poslove i poslove redarstva

 

Vinko Petrić

Referent za komunalnu naknadu, spomeničku rentu, porez na kuće za odmor 

Tel. 021/765-022, financije@stari-grad.hr

 

Odsjek za prostorno planiranje i uređenje, zaštitu okoliša, komunalne poslove i poslove redarstva

 Kuzma Matijević

Komunalni - prometni redar

Tel. 021/765-022, Mob. 091 929 08 98

prometniredar@stari-grad.hr

 

Odsjek za prostorno planiranje i uređenje, zaštitu okoliša, komunalne poslove i poslove redarstva

Ivo Šimunović

Komunalno prometni redar 

Tel. 021/717-819

Mob. 091/1766-321                                                                                                             

administrator@stari-grad.hr

 


  

 

Odsjek za prostorno planiranje i uređenje, zaštitu okoliša, komunalne poslove i poslove redarstva

Leo Tadić

Poljoprivredno komunalni redar 

Tel. 021/765-022
Mob. 091/1765-022

komunalni-redar@stari-grad.hr

 

 

Odsjek za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

Katarina Bogdanić

Referentica za uredsko poslovanje - tajnica Gradonačelnika

Tel. 021/765-520, 

Mob. 091/1717-819

tajnica@stari-grad.hr

grad@stari-grad.hr 

 

 

 

 

Osoba zadužena za nepravilnosti:

 


Vinko Petrić

_________________________________________________________________

 

NADLEŽNOST I DJELOKRUG:

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Starog Grada kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:

- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i usluga,
- poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, izrada programa izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor Grad, pripreme zemljišta za izgradnju,
- poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada Izvješća o stanju u prostoru, izrada programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostornog plana Grada i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,
- poslove pripreme akata o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada: prodaja nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora,
- poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Grada: izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna Grada, razreza i naplate prihoda koji pripadaju Gradu kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Grada, vođenje poslova osiguranja imovine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Grad,
- poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (održavanje, grijanje, čišćenje prostorija, nabava opreme, investicijsko održavanje, poslovi ekonomata), poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave roba i usluga,
- poslovi unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora.

 

Izvod iz Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada ("Službeni glasnik Grada Starog grada", broj: 12/04, 6/06 i 11/10)

 

 

 RADNO VRIJEME:

 

Ponedjeljak - petak, od 7:00 do 15:00

 

Rad sa strankama - ponedjeljak, srijeda četvrtak i petak, od 8:00 do 14:00 

 

GRAD STARI GRAD

NOVO RIVA 3

21 460 STARI GRAD

 

OIB: 95584171878

MB: 2572907

Hrvatska  poštanska banka broj: IBAN: HR2923900011841300006

 

Telefon: 021 765 520 (centrala)

Telefaks: 021 717 818

E-mail: kontakt.centar@hpb.hr

Web: www.hpb.hr/

developed by Nove vibracije