Gradska uprava

Jedinstveni upravni odjel


 

 

Marija Udovičić, dipl.oec.

V. d. glavnog rukovoditelja - v. d. pročelnika JUO

Tel. 021/766-320

javascript:void(0);/*1493625415043*/

 

 

Mihaela Petrić, dipl. iur.

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove

Tel. 021/765-520

Mob. 091/1765-029

pravnik@stari-grad.hr

 

 

 

Marija Udovičić, dipl. oec.

Viša stručna suradnica za proračun i financije

Tel. 021/766 320,  Mob. 091/2717-818

proracun@stari-grad.hr

 

 


Sanja Vuković

Viša referentica za računovodstvo i financije 

Tel. 021/766-320
Mob. 091/1765-520

knjigovodstvo@stari-grad.hr

 

 

 

Ivo Šimunović

Referent za gospodarstvo, zaštitu i energetsku učinkovitost

Tel. 021/717-819

Mob. 091/1766-321                                                                                                             

administrator@stari-grad.hr

 

 

 

Vinko Petrić

Referent za gradske poreze i naknade

Tel. 021/717-819, financije@stari-grad.hr 


  

 

Leo Tadić

Voditelj službe komunalnog redarstva - komunalni redar

Tel. 021/766-321
Mob. 091/1765-022

komunalni-redar@stari-grad.hr

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kuzma Matijević

Voditelj službe prometnog redarstva - prometni redar

Tel. 021/766-321 Mob. 091 929 08 98

prometniredar@stari-grad.hr

 

 

Katarina Bogdanić

Referentica za uredsko poslovanje - tajnica Gradonačelnika

Tel. 021/765-520, 021/765-022,

Mob. 091/1717-819

tajnica@stari-grad.hr

grad@stari-grad.hr 

 

 

 

Marin Knezović, dipl. iur.

Vježbenik

Tel. 021/765-520

Mob. 091/2717-818

javascript:void(0);/*1494831382576*/

 

 

_________________________________________________________________

 

RADNO VRIJEME:

 

Ponedjeljak - petak, od 7:00 do 15:00

 

Rad sa strankama - ponedjeljak, srijeda četvrtak i petak, od 8:00 do 14:00 

 

GRAD STARI GRAD

NOVO RIVA 3

21 460 STARI GRAD

 

 

 

 

OIB: 95584171878

MB: 2572907

Hrvatska  poštanska banka broj: IBAN: HR2923900011841300006

 

Telefon: 021 765 520 (centrala)

Telefaks: 021 717 818

E-mail: kontakt.centar@hpb.hr

Web: www.hpb.hr/

developed by Nove vibracije