Novosti

Odluka o početku postupka jednostavne nabave - Izvođenje asfalterskih radova na nerazvrstanim cestama na području Grada Staroga Grada


29.11.2017

Dana 29. studenog 2017. godine gradonačelnik Grada Staroga Grada Antonio Škarpa donio je Odluku o početku postupka jednostavne nabave - Izvođenje asfalterskih radova na nerazvrstanim cestama na području Grada Staroga Grada.

 

 

 

 

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na stranicama Grada, na podlinku Javna nabava.

developed by Nove vibracije