Novosti

Izvješće o javnoj raspravi Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada


16.06.2017

Sukladno odredbi članka 102. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("NN", broj 153/13) na internetskoj stranici Grada Staroga Grada www.stari-grad.hrn na linku "Prostorno planiranje", podlinku "PPU Grada Staroga Grada", objavljeno je nepotpuno Izvješće o javnoj raspravi Prijedloga III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Staroga Grada. Potpuno Izvješće ćebiti objavljeno i na internetskoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uteđenja - u informacijskom sustavu. Obavijest o Izvješću objavljena je na oglasnim pločama Grada Staroga Grada. Sukladno odredbi članka 106. Zakona o prostornom uređenju, prije upućivanja konačnog prijedloga prostornog plana predstavničkom tijelu na donošenje, nositelj izrade (Jedinstveni upravni odjel Grada Staroga Grada) dostavit će sudionicima javne rasprave pisanu obavijest o tome s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.

developed by Nove vibracije