Novosti

Od 15. 06. do 15. 09. - privremena zabrana izvođenja određenih građevinskih radova


13.06.2017

Za vrijeme turističke sezone, u kalendarskom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, u vremenu od 0:00 do 24:00 sata u svim naseljima na području Grada Staroga Grada, privremeno se zabranjuje izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine. Zemljanim radovima i radovima na izgradnji konstrukcije građevine, u smislu ove Odluke, smatraju se prethodni i pripremni zemljani radovi, tesarski radovi, armirački radovi, betonski radovi i ostali građevinski radovi u i oko građevine, a obavljaju se uz pomoć radnih strojeva, kompresora, kamiona, građevinskih miješalica, udarni čekići (štemalice) i slične naprave kojima se proizvodi buka u okolišu.
Iznimno se mogu izvoditi slijedeći građevinski radovi:
- hitni radovi na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture koji se javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja nekretnine,
- nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji neposredna opasnost za život i zdravlje ljudi,
- odlukom Gradonačelnika kada se radi o radovima na projektima od posebnog interesa za Grad Stari Grad,
- građenje objekata za koje je odlukom Vlade ili posebnim zakonom utvrđen interes Republike Hrvatske,
- radovi na uklanjanju građevina na temelju inspekcijskog rješenja ili odluke
drugog tijela državne vlasti.
Investitori i izvođači radova koji su za potrebe izvođenja radova zauzeli i koriste javnu površinu, dužni do dana privremene zabrane izvođenja građevinskih radova u smislu odredbe članka 3. ove Odluke, istu dovesti u prijašnje stanje.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Služba komunalnog redarstva u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada (dalje u tekstu: komunalno redarstvo).
U obavljanju nadzora komunalno redarstvo postupa po odgovarajućim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o građevinskoj inspekciji.

developed by Nove vibracije