Novosti

Potpisan ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji sanaciji zgrade Ribarnice u Starome Gradu


11.03.2017

6. 03. 2017. u prostorijama Komunalnog Stari Grad d.o.o. ovlašteni predstavnici Komunalnog Stari Grad d.o.o. kao Naručitelja, tvrtke Polinom d.o.o iz Splita kao Izvođača radova, te tvrtke Urbing d.o.o. iz Hvara kao Nadzornog organa, potpisali su odgovarajuće ugovore čiji je predmet izvođenje radova na rekonstrukciji sanaciji zgrade Ribarnice u Starome Gradu, te stručni nadzor nad izvođenjem tih radova. Vrijednost radova postignuta u provedenom postupku javne nabave je cca 800.000,00 kuna.

developed by Nove vibracije