Novosti

Predstavljen zbornik "Crkva Sv. Nikole u Starom Gradu – povijest, vjera, kultura"


27.02.2017

Zbornik je nastao kao plod interdisciplinarnoga studijskoga skupa koji je u Starome Gradu održan 2015. godine na završetku prve faze građevinske sanacije crkve Sv. Nikole koja je započela 2010. godine. Skup je upriličen u godini proslave 125. obljetnice dolaska tijela mučenice sv. Reparate iz Rima u taj grad, a čije je tijelo položeno u oltar Svetih mučenika upravo u crkvi Sv. Nikole

Stari Grad, (IKA) – Zbornik "Crkva Sv. Nikole u Starom Gradu – povijest, vjera, kultura" urednika mr. Vinka Tarbuškovića predstavljen je u petak 24. veljače u obnovljenoj crkvi Sv. Ivana u Starom Gradu na otoku Hvaru. Zbornik je nastao kao plod studijskoga skupa koji je u Starom Gradu održan 2015. godine kada je završena prva faza građevinske obnove crkve Sv. Nikole koja je započela 2010. godine. Skup je upriličen uz 125. obljetnicu dolaska tijela mučenice sv. Reparate iz Rima u taj grad, čije je tijelo položeno u oltar Svetih mučenika upravo u crkvi Sv. Nikole. O zborniku su govorili mr. Ivan Armanda, suradnik Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža i redoviti član društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić", zatim dr. Nikola Bižaca, umirovljeni profesor dogmatske teologije s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu i priređivač zbornika.
Uime župe sv. Stjepana pozdravnu riječ uputio je starogradski župnik Marko Plančić, izrazivši dobrodošlicu u crkvu Sv. Ivana koja je, kako je rekao, "simbol povijesti, vjere i kulture Staroga Grada te povijesti općenito". Pojasnio je da zbornik obrađuje konzervatorsko-restauratorske radove na obnovi crkve Sv. Nikole, ali donosi i povijest te crkve njezine običaje koji su vezani uz sv. Nikolu s povijesnoga, kulturološkoga i tradicionalnog pristupa. Povijest našega grada možemo pratiti kroz povijest crkve Sv. Nikole. Njezina gradnja i dogradnja "pričaju" nam povijest Staroga Grada, poručio je, uz ostalo, starogradski župnik.
Mr. Armanda osvrnuo se ukratko na sadržaj zbornika koji donosi sedam stručnih članaka te je ukratko prikazao neke od njih. Autor je članka "Zazidana Lukrica s Brača i fenomen isposnica u Dalmaciji kroz prošlost". Govoreći o članku "Zaštitni radovi na crkvi Sv. Nikole u Starom Gradu" Anite Gamulin, splitske konzervatorice iz Ministarstva kulture RH, istaknuo je da autorica donosi kratki povijesni pregled te crkve i prikazuje konzervatorske radove na obnovi tamošnje crkve od 2011. do 2015. godine. "Kroz to doba izvršena je građevinska i konstruktivna sanacija novih elemenata i pokrova crkve. Autorica stručno, živo i dinamično opisuje radove koji nisu bili samo radovi, nego i više od toga, jer su doveli do otkrića i iznjedrili nove činjenice i spoznaje o crkvi", istaknuo je mladi predstavljač. Pojasnio je kako je uz crkvu Sv. Nikole povezana i bratovština Sv. Nikole koja je imala značajan utjecaj na život Staroga Grada. U osvrtu na članak Ivane Svedružić Šeparović "Zapažanja o nekim umjetninama iz crkve Sv. Nikole u Starom Gradu" mr. Armanda istaknuo je da autorica svoja zapažanja temelji na apostolskim i biskupskim vizitacijama. Predstavio je, zatim, članak svećenika Hvarske biskupije Ivice Huljeva "Crkva Sv. Nikole: vez religijskog i antropološkog", ustvrdivši da se upravo uz crkvu Sv. Nikole povezuju te dvije sastavnice koje su važne za razumijevanje povijesti te starogradske crkve. "Uz povijesni osvrt na bratovštinu sv. Nikole i štovanje sv. Reparate, don Ivica zalazi u dublju analizu, uzimajući u obzir povijest Crkve, ali također društveni i politički kontekst u kojemu se određeni događaji odvijaju, te svojim promišljanjima pokušava odgonetnuti što je sve, na koji način i u kolikoj mjeri utjecalo na oblikovanje identiteta crkve Sv. Nikole", istaknuo je. Mr. Armanda pojasnio je kako autor ističe i važnost štovanja sv. Reparate bez koje je nemoguće razumjeti i važnost crkve Sv. Nikole. Predstavljač je poručio kako zbornik poziva na daljnje znanstveno istraživanje vjerske povijesti Staroga Grada i upoznavanje tamošnjih crkava. Bez upoznavanja crkava nezamisliva je povijest ovoga grada. Upravo su crkve oblikovale njegovu povijest, zaključio je mr. Armanda.
Dr. Nikola Bižaca ustvrdio je da objavljeni zbornik pokazuje kako je evanđelje bilo i ostalo sposobno postati kulturom. Evanđelje bez kulture ne može živjeti. I zato crkva Sv. Nikole skladno svjedoči o kulturnoj i vjerskoj matrici ovoga grada. Zbornik ustvari svjedoči o sintezi evanđelja i kulture, istaknuo je, između ostaloga, dr. Bižaca. Pojasnio je kako je i danas potrebno živjeti vjerničku egzistenciju, ali ne na tradicionalnim temeljima, nego kreativno i nadahnjujući se na primjerima iz prošlosti. Primijetio je, pritom, kako se kultura življenja današnjega društva i crkvene zajednice podosta promijenila, dok je evanđelje i dalje ostalo. Govoreći o štovanju sv. Nikole u Starom Gradu, predavač je istaknuo da su pomorci iz zahvalnosti sv. Nikoli darivali crkvu zavjetnim darovima, dok je upravo snažna pomorska tradicija Staroga Grada pridonijela izgradnji svečeve crkve. Razvoj štovanja sv. Nikole kao zaštitnika pomoraca događao se na način uspješne inkulturacije vjerskih sadržaja u kulturu. Bez dobre integracije vjere i kulture nije moguće razumjeti crkvu Sv. Nikole, pogotovo danas kada crkveni život ima poteškoća izreći sebe i svoju dubinsku poruku, poručio je dr. Bižaca.
Priređivač zbornika mr. Tarbušković, ujedno predsjednik Odbora za obnovu starogradskih crkava, poručio je kako crkva Sv. Nikole ima najsnažniju ulogu u memoriji građana Staroga Grada. Ona ima veliku vrijednost kroz običaje, liturgiju i njezin život te brojne legende koje su se oko te crkve ispreplele. Posebnu važnost imaju umrli članovi bratovštine Sv. Nikole, zatim župnici, remete, sakristani i ostali koji su pridonijeli da crkva Sv. Nikole postane prepoznatljiv kulturni identitet grada Staroga Grada. Na kraju je zahvalio autorima zbornika i recenzentima dr. Bižaci i akademiku Nikši Stančiću. Izdavanje zbornika u nakladi župe sv. Stjepana I. financijski su pomogli grad Stari Grad i Hvarska biskupija. Glazbenim nastupom program su uveličali domaći Faroski kantaduri, čuvari pasionske baštine otoka Hvara.

 

IZVOR: javascript:void(0);/*1488184438900*/

developed by Nove vibracije