Novosti

Od 27. 02. do 29. 03. - Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš naselja turističke namjene "Široki rat" "Projekt uvale Brizenica, Stari Grad, Hvar"


27.02.2017

Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije provest će javnu raspravu o Studiji utjecaja na okoliš naselja turističke namjene "Široki rat" "Projekt uvale Brizenica, Stari Grad, Hvar". Javna rasprava o navedenoj Studiji trajat će 30 dana u vremenu od 27. 02. do 29. 03. 2017. Javno izlaganje održat će se dana 24. 03. 2017. u Hrvatskom domu (Čitovnici) u Starome Gradu, Novo riva 2, s početkom u 11,30 sati. Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Studiju (cjelovitu i sažetak) bit će omogućen svaki radni dan u prostoriji Gradske vijećnice, Novo riva 3 u Starome Gradu, u vremenu od 8,00 11,00 sati. Oglas o javnoj raspravi istaknut je na oglasnim pločama Grada Staroga Grada i na ovoj internetskoj stranici, na linku: "Obavijesti, oglasi, natječaji".

developed by Nove vibracije