Novosti

Potpisan Sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Hvara


22.02.2017

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grad Stari Grad, Grad Hvar, Općina Sućuraj i Općina Jelsa potpisali su Sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Hvara. Ovim se Sporazumom, sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Naputku o uvjetima i načinu korištenja sradstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka, utvrđuju načini i uvjeti korištenja sradstava iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji ministarstva nadležnog za otoke. Cjeloviti tekst Sporazuma možete naći na linku "Obavijesti, oglasi, natječaji".

developed by Nove vibracije