Novosti

Odluka o produženju roka za dostavu projektnih prijedloga temeljem Javnih natječaja za financiranje projekata udruga sa područja Grada Staroga Grada


16.02.2017

GRADONAČELNIK GRADA STAROGA GRADA donosi

ODLUKU
o produženju roka za dostavu projektnih prijedloga temeljem Javnih natječaja za financiranje projekata udruga sa područja Grada Staroga Grada

I.
Produžuje se rok za dostavu projektnih prijedloga temeljem Javnih natječaja za financiranje projekata udruga sa područja Grada Staroga Grada zaključno do ponedjeljka, 20. veljače 2017. godine.

II.
Sve prijave moraju biti zaprimljene dana 20. veljače 2017. godine zaključno do 10:00. Sve prijave zaprimljene nakon naznačenog vremena biti će odbačene kao nepravovremene.
III.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Staroga Grada.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
GRAD STARI GRAD
GRADONAČELNIK


Vinko Maroević, dipl.iur.

developed by Nove vibracije